Zakres usług:
1. Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej kamerą samojezdną oraz wpychaną w zakresie średnic 40 – 1200 mm:

 • kontrola i ocena stanu technicznego kanałów
 • kontrola spadków podłużnych kanałów
 • laserowy pomiar owalności rury
 • pomiar wielkości szczelin, pęknięć
 • raport w wersji papierowej z wykresami spadków podłużnych
 • dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
 • filmy z przeprowadzonej inspekcji

2. Czyszczenie hydrodynamiczne:

 • czyszczenie kanałów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • czyszczenie studni rewizyjnych
 • czyszczenie przepompowni ścieków
 • czyszczenie wpustów deszczowych

3. Obsługa geotechniczna budowy:

 • badania modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS
 • badania dynamicznego modułu odkształcenia, wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika zagęszczenia lekką płytą dynamiczną
 • badania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych rodzinnych oraz wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną DPL (SD-10)

4. Obsługa techniczna budowy:

 • nadzory budowlane branży sanitarnej ; konstrukcyjno – budowlanej
 • kosztorysowanie
 • doradztwo techniczne

5. Bezwykopowe naprawy kanalizacji:

 • bezwykopowe punktowe naprawy kanalizacji PAKERAMI,

6. Czyszczenie instalacji wentylacyjnych:

 • czyszczenie kanałów wentylacyjnych
 • czyszczenie kanałów wyciągów technologicznych
 • czyszczenie anemostatów
 • czyszczenie central wentylacyjnych (wymiana filtrów, czyszczenie komory centrali, czerpni, wyrzutni oraz wentylatorów)
 • czyszczenie wentylacji systemów kuchennych (okapów, kanałów tłuszczowych, wentylatorów, systemów przeciwpożarowych w okapach),
 • czyszczenie instalacji rekuperacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij